Black-Sky 12-1446515

Deze super duivin heeft me al meerdere keren in de vroege ochtenduren kunnen verrassen.

Vloog o.a. op de ZLU

29e nat St. Vincent

101e nat Pau

109e nat Marseille 2528 d.

240e nat Pau 3526 d.

564e nat Narbonne

Haar broer 11-097 vloog o.a. 53e nat Pau, 7e FCNH Bergerac